ประมวลภาพ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี และคณะเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน( 23 ก ย.2555 )
 
ขอขอบคุณ คณะจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทุกๆ ท่าน
โรงเรียนเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี