ประมวลภาพ ทัศนศึกษา "เว้ ดานัง ฮอยอัน ประเทศเวียตนาม" ( 28 มี.ค.-2 เม.ย.2555 )