ประมวลภาพ คุณสุขวุฒิ มาสุขและคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน( 14 ก พ.2556 )
ขอขอบคุณ คุณสุขวุฒิ มาสุขและคณะ ทุกๆ ท่าน
โรงเรียนเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี