คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก >  งบทดลอง        
 
 
                      
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
 
 
    ตุลาคม59  
   
จัดการศึกษาให้นักเรียน
     
มีความรู้คู่คุณธรรม
  พฤศจิกายน59  
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
   
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
     
สู่การพัฒนาโรงเรียน
  ธันวาคม59  
     
     
  มกราคม60  
   
     
  กุมภาพันธ์60  
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต
   
       
  มีนาคม60  
   
     
  april60  
   
     
บอร์ดป้ายนิเทศ
  may60  
มูลนิธิชาวบ้านแหลม
     
    june60  
   
     
  july60  
   
     
  august60  
หอประชุมราชพฤกษ์
     
    september60  
     
     
   
     
       
     
     
       
     
   
       
   
     
     
     
   
     
    march61  
     
     
  april61  
     
   

122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com