ประมวลภาพ มหกรรมงานอาชีพเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสภาคกลาง ครั้งที่ 1 22-24 ส.ค.55