ประมวลภาพ คณะจาก MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริจาคอุปกรณ์ และสิ่งของ ให้กับนักเรียน ( 24มี.ค..2556 )
ขอขอบคุณ คณะจาก MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกๆ ท่าน
โรงเรียนเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี