คุณอยู่ที่  >  หน้าหลัก  >  กิจกรรมหน้า 3       
 
 
 
 
     
     
     
   
คุณบุญสม นุชนิยม ประธานคณะ กก.
สถานศึกษา และคณะ กล่าวเปิดงานกิจกรรม
"ทำดีเราเชิดชู" ณ อาคารใหม่ รร.ศส.พบ.
( 14 ก.พ.55)
 
คณะครูอาจารย์ และจนท. เลี้ยง ส่ง
อ.ภัทราวดี ฤกษ์ดี ย้ายไปรับราชการ
รร.ราชประชานุเคราะห์ 35 จ.พังงา
(28 มิ.ย.53)
 
รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ เปิดกีฬา
"ดาวรุ่งจ้าวลมกรด ครั้งที่ 9"
ณ สนามกีฬาโรงเรียน
(17 มิ.ย.53)
 
     
   
     
   
 
       
       
       
       
       
       
บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวงและคณะ
มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน
การสอน ณ ห้องประชุม อาคารนนทรี
(4 ก.ย.53)
 
เจ้าหน้าที่ บริษัท skII และคณะ
่ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
ณ โรงอาหาร รร. ศึกษาสงเคระาห์เพชรบุรี
(9 ส.ค.53)
 
ผอ.สมหมาย ลิ้มเจริญ ให้การต้อนรับและรับ
ของบริจาคจากคณะของคุณประโยชน์
ปรางค์เมือง และองค์การค้าของ สก.สค.
(18 ก.ค.53)
   
       
       
       
         
 
 
   
       
       
       
       
       
       
บ.เอ็นดับบลิวคอมพิวเตอร์และคณะ
มอบอุปกรณ์การศึกษาและร่วมจัดกิจกรรม
ให้กับนักเรียน
(14 ม.ค.54)
 
คณะจากโครงการจิตอาสา หลักสูตร
ผู้กำกับ จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
ณ อาคารนนทรี
(7 ม.ค.54)
 
คณะจากคริสต์จักรหัวหินและอาสาสมัคร
ร่วมจัดกิจกรรมให้กับ นร.
ณ หอประชุมโรงเรียน
(6 ม.ค.54)
   
       
       
       
   
   
       
       
       
       
       
       
คณะจากปูนซีเมนต์ตรานกอินทรี นำอุปกรณ์
การศึกษา นำอาหารมาเลี้ยงและร่วมจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียน ณ หอประชุม รร.
( 27 ม.ค.53 )
 
ท่านผู้อำนวยการ คณะครู ร่วมถวายพระพร
เนื่องในกิจกรรม"วันแม่แห่งชาติ"
ณ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
(11 ส.ค.53)
 
รองฯธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดกิจกรรม
วันภาษาไทย ณ อาคารใหม่
ณ รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
(29 ก.ค.54)
   
       
       
       
 
 
   
       
       
       
       
       
       
ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เยี่ยมชม รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
( 15 ส.ค.54)
 
คณะจากธนาคาร HSBC มอบทุนการศึกษา
อุปกรณ์กีฬา โครงการพี่ให้น้องจากใจพี่ๆ
ณ ห้องประชุม รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
( 7 ม.ค.55)
 
ท่านผู้อำนวยการ สมหมาย ลิ้มเจริญ
กล่าวเปิดงาน เนื่องในกิจกรรม วันลอยกระทง
ณ รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
( 10 พ.ย.54)
 
       
       
       
 
 
   
       
       
       
       
       
       
ท่านผู้อำนวยการ และคณะกรรมการ
ถ่ายรูปร่วมกันเนื่องในพิธิีเปิด
กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2554
(7-9 ก.ย.54)
 
บ.ไทร์โมลด์(ประเทศไทย)จำกัด และคณะ ..
มอบทุนการศึกษและอุปกรณ์การศึกษา
ให้กับเด็ก นร.รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
( 5 ม๊.ค.55)
 
ท่านผู้อำนวยการ ร่วมทำบุญตักบาตร
เนื่องในกิจกรรม "5 ธันวามหาราช"
ณ อาคารใหม่ รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
( 2 ธ.ค.54)
   
       
       
       
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
   
       
       
       
       
       
       
ท่านผู้อำนวยการ อ่านสาส์นวันเด็ก
เนื่องในกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ"
ณ บริเวณเวที ด้านข้างอาคารนนทรี
(8 ม.ค.54)
 
ท่านผู้อำนวยการ สมหมาย ลิ้มเจริญ
คณะครูและนักเรียน ร่วมเทอดพระเกียรติ
ในกิจกรรม."5 ธันวามหาราช"
( 2 ธ.ค.54)
 
คุณปานเนตร รังสินธุรัตน์ และคณะจาก
บ.เมอร์เซเดซ เบ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริจาคอุปกรณ์การศึกษาและร่วม
ปลูกผักกับนักเรียน ( 22 ธ.ค.54)
   
       
       
       
 
 
   
       
       
       
       
       
       
คณะจากยุวกาชาด สภากาชาดไทย
จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนพร้อมทั้ง
มอบเสื้อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
( 9 ก.ย.54)
 
กิจกรรม "วันคริสต์มาส"
ณ อาคารใหม่ รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
( 23 ธ.ค.54)
 
ท่านผอ.อ่านสาส์นใน "กิจกรรม "วันเด็ก"
ณ อาคารใหม่ รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
( 14 ม.ค.55)