คุณอยู่ที่  >  หน้าหลัก  >  กิจกรรมหน้า 2   
กิจกรรมลูกเสือ   ประชุมกลุ่มผู้บริหาร  
   
   
   
   
รองฯธีรชัย  ใสยจิตต์ ทำพิธ๊เปิด   ประชุมกลุ่ม ผู้บริหาร   บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา และคณะ นำอาหาร
ใน กิจกรรมลูกเสือ รร.ราชประชาฯ 47   ณ ห้องประชุม อาคาร นนทรี   อาหารกลางวันอุปกรณ์กีฬา
25 พ.ย. 59   รร.ราชประชาฯ 47   มาให้กับนักเรียน ณ โรงอาหาร รร.
    13 ธ.ค.59   (11 ก.ค. 56)
  sport  
   
   
   
คณะครู บุคลากร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
 
พิธีเปิด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
  รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ ตัวแทนครู มอบของขวัญ
เพชรบุรี ทัศนศึกษา ดูงาน ณ อ.เชียงคาน
ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สนามกีฬา
ให้กับท่าน ผอ.เนื่องในวันปีใหม่
จ.เลย
รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗
 
( 15-17 ต.ค..55)
( 6 ธ.ค. 56 )
(8 ม.ค.56)
     
  tambun  
   
   
   
   
   
   
คณะครู บุคลากร รร. ร่วมถ่ายภาพ
เนื่องในกิจกรรม"วันวิสาขบูชา"
ณ รร.ศึุกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
( 4 มิ.ย.55)
  กิจกรรมทำบุญวันเกิด โรงเรียน   นักศึกษาเละคณะ จาก ม.สแตมป์ฟอร์ด
  ณ ลานกิจกรรม อาคารอินทนิล   จัดกิจกรรมมอบสิ่งของและมอบทุนให้นักเรียน
  รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗   ณ เวทีจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล
  ( 23 พ.ย. 56 )   ( 17 ส.ค.57)
  jutagan  
วันสุนทรภู่
   
   
   
   
   
   
คณะครูบุคลากร ทัศนศึกษา และดูงาน   บ.โพลี พลาส จำกัด คุณ จุฑากาญจน์ และคณะ  
รองฯธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดงาน
ในกิจกรรม"วันสุนทรภู่"
ณ รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
( 26 มิ.ย.55)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศน์   นำอาหาร ทีวี คอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์  
กรุงเทพมหานคร   มามอบให้กับนักเรียน  
(14 มี.ค. 56)   ( 2 ก.พ. 57 )  
โอเรียลเต็ล  
  ดาวรุ่งจ้าวลมกรด
   
   
   
   
   
   
คณะจากโรงแรมโอเรียลเต็ล ชุดที่ 10  
ครู-อาจารย์ กำลังผูกข้อมือ ให้กับ
 
พิธีเปิด กิจกรรมกีฬา "ดาวรุ่งจ้าวลมกรด
ครั้งที่ 11 "
ณ สนามกีฬาโรงเรียน
( 21 มิ.ย.55)
นำอาหารมาเลี้ยงเด็กนักเรียน ณ โรงอาหาร  
คณะศิษย์เก่า รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
 
รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี  
ณ ลานจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล
 
( 27 ก.ค..55)  
( 5 พ.ย..55)
 
  มหกรรมวิชาชีพ  
   
   
   
   
   
   
คณะจาก รร.บัวปากท่าวิทยา จ.นครปฐม
เยี่ยมชม รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
( 18 พ.ค.55)
  ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการ  
บุคลากร รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
ทัศนศึกษา "เว้ ดานัง ฮอยอัน"
ประเทศเวียตนาม
( 28 มี.ค.-2 เม.ย..55)
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเปิดงาน มหกรรม  
  งานอาชีพ ณ รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี  
  ( 22 ก.ค..55)  
ดิเอราวัณกรุ๊ป
    เค้กชุติมา
   
   
   
   
   
   
คณะจากดิเอราวัณกรุ๊ป
  รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดอบรม   คุณชุติมา เหมือนจันทร์และคณะ(ร้านเค้ก
มอบทุนและจัดทำห้องเรียนจริยธรรม
  คอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม   ชุติมา สาขาหัวหัน,ท่ายาง)นำอาหาร
ณ ห้องประชุม รร.ศึกษาสงเคราะห์
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ ขนมเค้ก มาเลี้ยงนักเรียน
( 7 ก.ย..55)
  (20-22 มี.ค.56)   ( 19 มิ.ย.55)
   
   
   
   
   
   
   
ผอ.สมหมาย ลิ้มเจริญ เปิด "กิจกรรมกีฬา
หมู่บ้านสัมพันธ์" ณ สนามกีฬาโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
( 21-22 ม.ค.53 )
 
คณะนักศึกษาหลักสูตร สจว. ร่วมทำกิจกรรม
ให้กับนักเรียน ณ บริเวณ อาคารเรียน
รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
(8 ก.ค.53)
  พิธีทำบุญวันครบรอบ วันเกิดโรงเรียน
    ณ ลานกิจกรรม อาคารอินทนิล
     
    ( 5 พ.ย..55)
 
  มอบอุปกรณ์การเรียน
   
   
   
   
   
   
ผอ.สมหมาย ลิ้มเจริญ กล่าวเปิดงาน ในกิจกรรม   คณะจากราชภัฎจอมบึง อบรม "ึคอมพิวเตอร์ ท่านปราโมทยื สำเภาเงิน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
กีฬาสี ประจำปี 2557   บุคลากรของโรงเรียน มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน
ณ สนามกีฬา รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี   ( 12-14 ม๊.ค.55) ณ หอประชุม รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗
( 3-5 ก.ย.57)  
( 23 ก.ย. 56 )