คุณอยู่ที่  >  หน้าหลัก  >  กิจกรรมหน้า 1
ทำบุญ   aerobic   haetean60
   
   
   
   
   
   
พระจากวัดสามพันนาม และวัดใกล้เคียง   กิจกรรม เต้นแอโรบิค เนื่องในวัน 12 สิงหา   กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา" ณ วัดช้างแทงกระจาดู.
ร่วมทำพิธี ในกิจกรรมวันเกิดโรงเรียน   ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47   และวัดห้วยทรายใต้
ณ อาคารอินทนิล   15 ส.ค. 60   7 ก.ค.. 60
5 พ.ย.60        
waikru60   12singha   poowa
   
   
   
   
   
   
ท่านผู้อำนวยการ กำลังกล่าว ในกิจกรรม "วันไหว้ครู.   คณะครูร่วมทำพิธี กิจกรรมถวายพระพร 12 สิงหา   พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยคณะจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี
ณ หอประชุมโรงเรียน   ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47   ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47
15 มิ.ย. 60   11 ส.ค. 60   17 ก.ค. 60
         
kaytaksa   perdterm   บางจาก
   
   
   
   
   
คณะครูร่วมกันจัด "กิจกรรมค่ายทักษะนักเรียนประจำ"   รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ ชี้แจงระเบียบ วินัย ในวันเปิดภาคเรียน   คณะผู้บริหารจากบางจาก จัดกิจกรรม
ณ ลานจัดกิตกรรม อาคารอินทนิล   ณ ห้องประชุมโรงเรียน   มอบอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา
13-15 พ.ค. 60   13 พ.ค. 60   ให้กับนักเรียน ณ อาคารอินทนิล
        3 พ.ย.60
jombung   ปัจฉิมนิเทศ   luesoe
   
   
   
   
   
   
ท่าน อ.วิจารณ์ สงกรานต์ แลคณะกล่าวรายงานเปิด   กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ"   คณะครู บุคลากร เข้ารับการอบรม
การอบรม "การพัฒนาสือ" ณ ห้องประชุมโรงเรียน   ณ อาคาร นนทรี รร.ราชประชาฯ 47   กิจกรรม "ลูกเสือ" ณ ห้องประชมุโรงเรียน
9-11 พ.ค. 60   16 มี.ค. 60   8 พ.ค. 60
                     
ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี   ทำดีเราเชิดชู   ลอยกระทง
   
   
   
   
   
   
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยคณะจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี   กิจกรรม "ทำดีเราเชิดชู"   กิจกรรม "ลอยกระทง"
ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47  

ณ ลานจัดกิจกรรม รร. ราชประชาฯ 47

  ณ ลานจัดกิจกรรม รร.ราชประชาฯ 47
28 ก.พ.60   14 ก.พ. 60   14 พ.ย. 59
         
image    
   
   
   
   
   
   
ท่าน พ.ต.ท.มล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการ   ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดงานวันเด็ก   คณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ร่วมอวยพร
จังหวัดเพชรบุรี ี ประธานในพิธีกล่าวเปิด   ณ ลานจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล   วันปีใหม่ให้กับท่านผู้อำนวยการ
ในพิธี "มอบสิ่งของพระราชทาน"   รร.ราชประชาฯ47   ณ ลานเข้าแถวหน้าเสาธง รร.ราชประชาฯ47
( 21 ม.ค.58)   (10 ม.ค.58)   (6 ม.ค.58)
         
wandek   newyear57  
   
   
   
   
   
   
ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ   คณะครู บุคลากร รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗   ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลให้กับ
ณ ลานเวทีวันเด็ก ด้านข้างอาคารอินทนิล   มอบกระเข้า และกล่าวอวยพร เนื่องในวันปีใหม่   หอพักที่ชนะการเข่งขัน ในกิจกรรมกีฬา
รร. ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จ.เพชรบุรี   ด้านหน้า อาคารอินทนิล   หมู่บ้านสัมพันธ์ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน
( 11 ม.ค. 57 )   ( 7 ม.ค. 57 )   ( 14 ก.คพ.58)
wanmae     ศิษย์เก่าเลี้ยงอาหาร
   
   
   
   
   
   
ท่านผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน   ท่านพนม พงษ์ไพบูลย์และคณะ นิเทศและติดตามผล   ศิษย์เก่า และคณะ เลี้ยงอาหารนักเรียน
ร่วมเทิดพระเกียรติ ในกิจกรรม "วันแม่"   รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี   ณ โรงอาหารโรงเรียน
ณ อาคารอินทนิล รร.ราชประชานุเคราะห์ 47   ณ ห้องประชุม รร.ราชประชานุเคราะห์ 47   20 ก.พ.60
(12 ส.ค.57)   ( 11 พ.ย.57)    
         
ทำบุญวันเกิดโรงเรียน
 
  ศปร.เกมส์ ครั้งที่ 1
   
   
   
   
 
 
ผู้อำนวยการ กำลังทำบุญตักบาตร   อ.วิจารณ์ สงกรานต์และคณะ อบรมการพัฒนาสื่อ   กิจกรรมการแข่งขันกีฬา "ศปร.เกมส์ ครั้งที่ 1
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดโรงเรียน   การเรียนการสอน ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุม   ณ รร.เพชรบุรีปัญญานุกูล
ณ บริเวณด้านข้างอาคารอินทนิล รร.ราชประชาฯ 47   รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี   27 มี.ค. 60
5 พ.ย.59   ( 18-20 มี.ค.58)    
       
  sport
 
 
 
 
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมถ่ายรูปกับ นร.ที่ได้รับทุน   นักเรียนแข่งขัน กระโดดยาง ในกิจกรรม คุณสุขวุฒิ มาสุขและครู จัดกิจกรรม
ในกิจกรรม "วันทำดีเราเชิดชู"   กีฬาหอพักของโรงเรียน ณ สนาบาสเก็ตบอล และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
ณ ลานจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล   รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ ณ เวทีจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล
( 14 ก.พ.58)   ( 18-21 ก.พ. 57 ) ( 16 ส.ค.57)