คุณอยู่ที่  >  หน้าหลัก  >  กิจกรรมหน้า 1
             
ศิษย์เก่าเลี้ยงอาหาร   ทำดีเราเชิดชู     ลอยกระทง
     
     
     
     
     
     
ศิษย์เก่า และคณะ เลี้ยงอาหารนักเรียน   กิจกรรม "ทำดีเราเชิดชู"   กิจกรรม "ลอยกระทง"  
ณ โรงอาหารโรงเรียน  

ณ ลานจัดกิจกรรม รร. ราชประชาฯ 47

  ณ ลานจัดกิจกรรม รร.ราชประชาฯ 47  
20 ก.พ.60   14 ก.พ. 60   14 พ.ย. 59  
           
image      
     
     
     
     
     
     
ท่าน พ.ต.ท.มล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการ   ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดงานวันเด็ก     คณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ร่วมอวยพร
จังหวัดเพชรบุรี ี ประธานในพิธีกล่าวเปิด   ณ ลานจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล     วันปีใหม่ให้กับท่านผู้อำนวยการ
ในพิธี "มอบสิ่งของพระราชทาน"   รร.ราชประชาฯ47     ณ ลานเข้าแถวหน้าเสาธง รร.ราชประชาฯ47
( 21 ม.ค.58)   (10 ม.ค.58)     (6 ม.ค.58)
     
     
     
     
     
     
     
คณะครู โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย นำอาหาร   คณะครู นักเรียน ร่วมถวายพระพร ในกิจกรรม     คณะ นศ. ม.ศิลปากร เอกการท่องเที่ยว
สิ่งของ ตุ๊กตา มาบริจาคและร่วมทำกิจกรรม   5 ธันวามหาราช ณ หอประชุม     วิทยาเขตเพชรบุรีจัดกิจกรรมและ มอบทุน สำหรับ
กับนักเรียน ณ โรงอาหาร รร.ราชประชาฯ47   รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี     นักเรียน ณ ลานจัดกิจกรรม อ.อินทนิล
(24 ธ.ค.57)   (4 ธ.ค.57)     ( 25 พ.ย. 57 )
      aerobic
     
     
     
     
     
     
คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร   คุณนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรี อ.ชะอำและคณะ     ผอ. สมหมาย ลิ้มเจริญ กล่าวเปิดงาน
ในกิจกรรม 5 ธันวามหาราช   มอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวัน และอุปกรณ์     โครงการแอโรบิครวมพลคนรักแม่
บริเวณด้านหน้า อาคารกฤษณา รร.ราชประชาฯ 47   ต่างๆ ให้กับนักเรียน ณ โรงอาหาร รร.ราชประชาฯ     ณ หอประชมุโรงเรียน
( 4 ธ.ค. 57 )   (26 พ.ย.57)     ( 7 ส.ค. 57 )
  Dreamworld     pasathai
     
     
     
     
     
     
รองฯธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดกิจกรรม   ผอ. คณะครู ถ่ายรูปร่วมกับคณะกรรมการ     คณะครู นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 47
"วันภาษาไทยแห่งชาติ" ณ อาคารอินทนิล   นิเทศสถานศึกษา ณ ห้องประชุม     จ.เพชรบุรี ทัศนศึกษา ณ ดรีมเวิลด์
รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี   รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 เพชรบุรี     จ.ปทุมธานี
(29 ก.ค.57)   (17 ก.ค. 57 )     (5 ส.ค.57)
      ptt
     
     
     
     
     
     
นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 เดินถือป้าย   บริษัท แจนเซ่น และคณะ     บริษัท ปตท และคณะ
เนื่องในกิจกรรม "แห่เทียนพรรษา" ณ วัดห้วยทรายใต้   สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา     จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียน
ชะอำ เพชรบุรี   ณ ลานจัดกิจกรรม อ.อินทนิล     ซ่อมสนามเด็กเล่น เลี้ยงอาหารเด็ก ฯลฯ
( 9 ก.ค.57)   ( 24 ก.พ. 57 )     ( 20 ก.พ. 57 )
      wandek
     
     
     
     
     
     
ท่านนายกองเอก ดร.ดิษฐธร วัชรโรทัย   รองฯ ประชุม แรงกสิกรณ์ และคณะ     ท่านนายกองเอก ดร.ดิษฐธร วัชรโรทัย
และคณะ ตรวจเยี่ยมและดูพื้นที่เพื่อพัฒนา รร.   ประเมินโรงเรียนในฝัน ณ หอประชุม     ประธานเปิดกรวย ในพิธีพระราชทาน ผ้าขนหนู
ณ ด้านหน้าอาคารนนทรี รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จ.เพชรบุรี     และตุ๊กตา ณ อาคารอินทนิล รร.ราชประชานุเคราะห์
จ.เพชรบุรี ( 6 ก.พ. 57 )   ( 29 ม.ค. 57)     ( 11 ม.ค. 57 )
wandek   newyear57    
     
     
     
     
     
     
ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ   คณะครู บุคลากร รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗     ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลให้กับ
ณ ลานเวทีวันเด็ก ด้านข้างอาคารอินทนิล   มอบกระเข้า และกล่าวอวยพร เนื่องในวันปีใหม่     หอพักที่ชนะการเข่งขัน ในกิจกรรมกีฬา
รร. ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จ.เพชรบุรี   ด้านหน้า อาคารอินทนิล     หมู่บ้านสัมพันธ์ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน
( 11 ม.ค. 57 )   ( 7 ม.ค. 57 )     ( 14 ก.คพ.58)
wanmae       แผ่นดินทอง
     
     
     
     
     
     
ท่านผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน   ท่านพนม พงษ์ไพบูลย์และคณะ นิเทศและติดตามผล     คณะจาก บ.แผ่นดินทอง พรอพเพอร์ตี้
ร่วมเทิดพระเกียรติ ในกิจกรรม "วันแม่"   รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี     ดิวิลอปเมนท์ บริจาคอุปกรณ์กีฬา ให้กับ
ณ อาคารอินทนิล รร.ราชประชานุเคราะห์ 47   ณ ห้องประชุม รร.ราชประชานุเคราะห์ 47     นักเรียน ณ อาคารอินทนิล รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗
(12 ส.ค.57)   ( 11 พ.ย.57)     ( 13 ก.ย. 56)
คณะกรรมการประเมิน   nectec   ท่านดิษฐร
   
   
   
   
   
   
ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ
รองฯธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดอบรม   ดร.ดิสธร วัชรโรทัย ปธ.กรรมการบิรหาร มูลนิธิ
คณะกรรมการประเมินติดตามผล
ในกิจกรรม"ภัยพิบัติทางธรรมชาติ"   ราชประชานุเคราะห์ กำลังให้นโยบาย
ณ ห้องประชุม รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จ.เพชรบุรี
จัดโดยคณะจาก ทส.รช.   ณ หอประชุม โรงเรียน
( 14 ส.ค. 56 )
( 9-11 ก.ย.56 )   (12 พ.ค. 56)
คณะกรรมการสถานศึกษา
   
perdgong
   
   
   
   
คุณบุญสม ยี่สาร ปธ.คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะจาก MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ครู นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 47
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในวาระต่างๆ  
มอบวัสดุ สิ่งของ และ บริจาคทุน
  ทำพิธีเปิดกองลูกเสือ ณ สนามกีฬา
ณ ห้องประชุม ผอ.  
สำหรับนักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗
  รร.ราชประชานุเคราะห์ 47จังหวัดเพชรบุรี
(15 ก.ค. 56)  
(24 มี.ค. 56)
  ( 8 ส.ค. 57 )
 
 
โอเรียลเต็ล
   
   
   
   
ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และปธ..
สถานศึกษา คุณบุญสม ยี่สาร ร่วมเปิดป้าย
อาคาร "อินทนิล. ณ รร.ศึกษาสงเคราะห์.
เพชรบุรี( 2 ม๊.ค.55)
  ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
คณะจากโรงแรมโอเรียลเต็ล ชุดที่ 5
  และคณะ เลี้ยงอาหาร ร่วมจัดกิจกรรมให้กับ นร.  
นำอาหารมาเลี้ยงเด็กนักเรียน ณ โรงอาหาร
  ณ รร.ศึกษาสงเคราะห์  
รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
  ( 23 ก.ย..55)  
( 26 มิ.ย.55)
     
 
 
   
   
   
   
ครู นักเรียน เข้าร่วมบวชพระและสามเณร  
บ.เดนท์สุ มีเดีย ประเทศไทยและคณะ
มอบอุปกรณ์การศึกษาและร่วมจัดกิจกรรม
ให้กับนักเรียน
(14 ม.ค.54)
 
นศ.สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 3
ร่วมถ่ายรูป บริเวณสระน้ำ
และสนับสนุนทุนการศึกษา 30,113 บาท
(7 ม.ค.54)
ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดห้วยทรายใต้    
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี    
( 3 ธ.ค.57)    
tamdee
 
มหกรรมวิชาชีพ
 
โอเรียลเต็ล
   
   
   
   
 
 
รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ มอบวุฒิบัตรให้กับ นร.  
ผอ.และคณะครู รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุร
 
คณะจากโรงแรมโอเรียลเต็ล ชุดที่ 9
ในกิจกรรม "ทำดีเราเชิดชู"  
ร่วมถ่ายรูปในงานมหกรรมงานอาชีพ
 
นำอาหารมาเลี้ยงเด็กนักเรียน ณ โรงอาหาร
ณ เวทีจัดกิจกรรม รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗  
บริเวณลานกิจกรรมเถ้าแก่น้อย
 
รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
( 13 ก.พ. 57)  
( 23 ก.ค..55)
 
( 24 ก.ค..55)
โอเรียลเต็ล
 
คริสตจักร หัวหิน
 
โอเรียลเต็ล
   
   
   
   
 
 
คณะจากโรงแรมโอเรียลเต็ล ชุดที่ 7
 
คณะคริสตจักร หัวหิน..นำดนตรีมาแสดง
 
คณะจากโรงแรมโอเรียลเต็ล ชุดที่ 6
นำอาหารมาเลี้ยงเด็กนักเรียน ณ โรงอาหาร
 
และร่วมจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
 
นำอาหารมาเลี้ยงเด็กนักเรียน ณ โรงอาหาร
รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
 
ณ รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
 
รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
( 5 ก.ค..55)
 
( 29 มิ.ย.55)
 
( 29 มิ.ย.55)
ทำบุญวันเกิดโรงเรียน
 
 
   
   
   
   
 
 
ผู้อำนวยการ กำลังทำบุญตักบาตร   อ.วิจารณ์ สงกรานต์และคณะ อบรมการพัฒนาสื่อ   ท่านผู้อำนวยการ เปิดงานกิจกรรมวันปีใหม่ 2556
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดโรงเรียน   การเรียนการสอน ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุม   "ครอบครัวสุขสันต์"
ณ บริเวณด้านข้างอาคารอินทนิล รร.ราชประชาฯ 47   รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี   ณ ลานกิจกรรม อาคารอินทนิล
5 พ.ย.59   ( 18-20 มี.ค.58)   (10 ม.ค. 56)
   
   
   
   
   
   
   
มูลนิธิพิทักษ์เด็ก จัดอบรมหลักสูตร"ตัวฉัน   คณะจากสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ผอ.สมหมาย ลิ้มเจริญ มอบประกาศนียบัตรกับ นร.
เป็นของฉัน" ให้กับ นร.   สำนักงาน กพ. เยีี่ยมชมและบริจาคสิ่งของ
ที่เรียนดี ประพฤติดี ใน กิจกรรม"ทำดีเราเชิดชู"
ณ ห้องประชุม รร.ศึกษาสงเคราะห์   ณ ห้องประชุม รร.ศึกษาสงเคราะห์
ณ ลานกิจกรรม อาคารอินทนิล
( 18-19 ก.ย..55)   ( 14 ก.ย..55)
(14 ก.พ.56)
   
   
   
   
   
   
   
ประธาน และคณะกรรมการโรงเรียนในฝัน
 
รองฯ ประชุม แรงกสิกรณ์ และคณะกรรมการ
  ท่านผู้อำนวยการ เปิดงานกิจกรรมวันเด็กปี่ 2556
กำลังพูดคุยกับนักเรียน เนื่องใน การประเมิน
 
จากเขตพื้นที่ เขต 10 เยี่ยมชม และประเมินโรงเรียน
  ณ ลานกิจกรรม อาคารอินทนิล
โรงเรียนในฝัน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุร
 
ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี ี
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
(23 ม.ค. 56)
 
(22 ม.ค. 56)
  (12 ม.ค. 56)
       
  วันไหว้ครู
 
 
 
 
 
 
คณะผู้ประเมิน ยุวเกษตรกรถ่ายภาพร่วมกับคณะครู
ภาพบรรยากาศ ผู้ปกครองพานักเรียนใหม่ รองฯธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวให้โอวาท
นักเรียน ในกิจกรรมการประเมินยุวเกษตรกร
มารายงานตัว ใน กิจกรรมวันไหว้ครู
ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
ณ หอประชุมโรงเรียน ณ หอประชุม รร.
(9 ม.ค.56)
(13 พ.ค. 56)
(13 มิ.ย. 56)
  กิจกรรม
 
 
 
 
 
รองฯ สุมณฑา รองฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   ผอ.สมหมาย ลิ้มเจริญ มอบของที่ระลึก คณะจาก swagger monkey และร้ายอารยา
จุดธูปเทียนบุชา พระรัตนตรัย เนื่องในกิจกรรม   ในเนื่องงานเลี้ยงส่ง ผอ.วีระ แก้วกัลยา นำอาหารและขนมมาเลี้ยงเด็กนักเรียน
ทำบุญวันเกิดโรงเรียน ณ อาคารอินทนิล รร.ราชประชานุ   ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านพุหวาย ณ โรงอาหาร รร.ราชประนุเคราะห์ ๔๗
เคราะห์47จังหวัดเพฃรบุรี ( 5 พ.ย.57)   (9 พ.ค. 56) (13 พ.ค. 56)
วันสุนทรภู่   วันสุนทรภู่ rachapatphet
 
 
 
 
 
 
รองฯ สุมณฑา มอบรางวัลให้กับนักเรียน   คุณ ทวี อัมพรมหา (ขาวผ่อง สิทธิชูชัย)และคณะ คณะจาก ม.ราชภัฎเพชรบุรี นำนักศึกษา
ในกิจกรรม"วันสุนทรภู่"   เยี่ยมโรงเรียนซักถามความเป็นอยู่ของนักเรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายทักษะวิทยาศาสตร์
ณ หอประชุมโรงเรียน   ภาพ ณ ยริเวณหอพัก 5 ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จ.เพชรบุรี
(26 มิ.ย.. 56)   (28 มิ.ย.. 56) (17 ก.ค. 56)
แห่เทียน   แห่เทียนพรรษา รามคำแหง
 
 
 
 
 
 
คณะครู-นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗   คณะครู-นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา คุณณํฐสพรรษ กริ่งไกร และคณะนักศึกษา
นำเทียนพรรษาไปร่วมจัดกิจกรรม   ณ วัดช้างแทงกระจาด ป.โท ม.รามคำแหง นำอุปกรณ์การศึกษา
ณ วัดห้วยทรายใต้ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี   อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มามอบให้กับนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน
(18 ก.ค. 56)   (19 ก.ค. 56) (27 ก.ค. 56)
ยิมนาสติกจากเดนมาร์ก   12สิงหา 12สิงหา
 
 
 
 
 
 
คณะยิมนาสติก LG rejscholdet จากประเทศ   พิธีทำับุญตักบาตร เนื่องในกิจกรรม ผู้อำนวยการและคณะครู อ่านสาส์น
เดนมาร์ก จัดกิจกรรมการแสดงยิมนาสติก   วันแม่แห่งชาติ เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ให้กับนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน   ณ อาคารอินทนิล รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จ.เพชรบุรี ณ อาคารอินทนิล รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จ.เพชรบุรี
(24 ก.ค. 56)   ( 6 ส.ค. 56 ) ( 6 ส.ค. 56 )
  silpakorn
 
 
 
 
 
 
รองฯธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดงาน   คณะ นศ.จาก ม.ศิลปากร คณะการท่องเที่ยวและ รองฯ สุมณฑา รองฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กิจกรรมกีฬาดาวรุ่งจ้าวลมกรด   การโรงแรม จัดกิจกรรม ให้กับนักเรียน กำลังกล่าวเปิดงาน ในกิจกรรม "วันลอยกระทง"
ณ สนามกีฬา โรงเรียน   ณ ลานจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล ณ ลานจัดกิจกรรม รร.ราชประชานุเคราะห์ 47
(13 มิ.ย.. 56)   ( 5 ก.ย. 56 ) จ.เพชรบุรี ( 5 พ.ย.57)
  5ธันวา 5ธันวา
 
 
 
 
 
 
คุณสุขวุฒิ มาสุข และคณะ มอบทุนการศึกษา
  พิธีตักบาตร ทำบุญ ในกิจกรรม

คณะครู บุคลากร ร่วมเทอดพระเกียรติ

ให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมดี
  5 ธันวามหาราช ณ ลานกิจกรรม ในกิจกรรม 5 ธันวามหาราช ณ หอประชุม
เด็กกำพร้า ณ ลานกิจกรรม อาคารอินทนิล
  รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗
(14 ก.พ. 56)
  ( 5 ธ.ค. 56 ) ( 5 ธ.ค. 56 )
 
 
 
 
 
 
 
คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ   คุณ รชต เขียวสุทธิ และคณะ จากโรงแรม ผอ.สมหมาย ลิ้มเจริญ กล่าวรายงาน
ณ ค่ายลูกเสือ วชิรนิเวศน์ เพชรบุรี   หัวหินมาร์ครินคอร์ส นำ ทีวี และผ้าห่ม กิจกรรมกีฬา ศปท. เกมส์ ณ สนามกีฬา
จังหวัดเพชรบุรี   มามอบให้กับเด็กนักเรียน ณ อาคารอินทนิล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗
( 24 ธ.ค. 57 )   ( 6 ม.ค. 57 ) (20 มี.ค. 56)
  sport
 
 
 
 
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมถ่ายรูปกับ นร.ที่ได้รับทุน   นักเรียนแข่งขัน กระโดดยาง ในกิจกรรม คุณสุขวุฒิ มาสุขและครู จัดกิจกรรม
ในกิจกรรม "วันทำดีเราเชิดชู"   กีฬาหอพักของโรงเรียน ณ สนาบาสเก็ตบอล และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
ณ ลานจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล   รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ ณ เวทีจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล
( 14 ก.พ.58)   ( 18-21 ก.พ. 57 ) ( 16 ส.ค.57)