คุณอยู่ที่  >  หน้าหลัก  >  กิจกรรมหน้า 1
12singha   poowa     haetean60
     
     
     
     
     
     
คณะครูร่วมทำพิธี กิจกรรมถวายพระพร 12 สิงหา   พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยคณะจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี     กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา" ณ วัดช้างแทงกระจาดู.
ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47   ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47     และวัดห้วยทรายใต้
11 ส.ค. 60   17 ก.ค. 60     7 ก.ค.. 60
           
waikru60   kaytaksa     perdterm
     
     
     
     
     
     
ท่านผู้อำนวยการ กำลังกล่าว ในกิจกรรม "วันไหว้ครู.   คณะครูร่วมกันจัด "กิจกรรมค่ายทักษะนักเรียนประจำ"     รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ ชี้แจงระเบียบ วินัย ในวันเปิดภาคเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียน   ณ ลานจัดกิตกรรม อาคารอินทนิล     ณ ห้องประชุมโรงเรียน
15 มิ.ย. 60   13-15 พ.ค. 60     13 พ.ค. 60
           
jombung   ปัจฉิมนิเทศ     luesoe
     
     
     
     
     
     
ท่าน อ.วิจารณ์ สงกรานต์ แลคณะกล่าวรายงานเปิด   กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ"     คณะครู บุคลากร เข้ารับการอบรม
การอบรม "การพัฒนาสือ" ณ ห้องประชุมโรงเรียน   ณ อาคาร นนทรี รร.ราชประชาฯ 47     กิจกรรม "ลูกเสือ" ณ ห้องประชมุโรงเรียน
9-11 พ.ค. 60   16 มี.ค. 60     8 พ.ค. 60
                       
ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี   ทำดีเราเชิดชู     ลอยกระทง
     
     
     
     
     
     
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยคณะจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี   กิจกรรม "ทำดีเราเชิดชู"     กิจกรรม "ลอยกระทง"
ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47  

ณ ลานจัดกิจกรรม รร. ราชประชาฯ 47

    ณ ลานจัดกิจกรรม รร.ราชประชาฯ 47
28 ก.พ.60   14 ก.พ. 60     14 พ.ย. 59
           
image      
     
     
     
     
     
     
ท่าน พ.ต.ท.มล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการ   ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดงานวันเด็ก     คณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ร่วมอวยพร
จังหวัดเพชรบุรี ี ประธานในพิธีกล่าวเปิด   ณ ลานจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล     วันปีใหม่ให้กับท่านผู้อำนวยการ
ในพิธี "มอบสิ่งของพระราชทาน"   รร.ราชประชาฯ47     ณ ลานเข้าแถวหน้าเสาธง รร.ราชประชาฯ47
( 21 ม.ค.58)   (10 ม.ค.58)     (6 ม.ค.58)
     
     
     
     
     
     
     
คณะครู โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย นำอาหาร   คณะครู นักเรียน ร่วมถวายพระพร ในกิจกรรม     คณะ นศ. ม.ศิลปากร เอกการท่องเที่ยว
สิ่งของ ตุ๊กตา มาบริจาคและร่วมทำกิจกรรม   5 ธันวามหาราช ณ หอประชุม     วิทยาเขตเพชรบุรีจัดกิจกรรมและ มอบทุน สำหรับ
กับนักเรียน ณ โรงอาหาร รร.ราชประชาฯ47   รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี     นักเรียน ณ ลานจัดกิจกรรม อ.อินทนิล
(24 ธ.ค.57)   (4 ธ.ค.57)     ( 25 พ.ย. 57 )
      aerobic
     
     
     
     
     
     
คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร   คุณนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรี อ.ชะอำและคณะ     ผอ. สมหมาย ลิ้มเจริญ กล่าวเปิดงาน
ในกิจกรรม 5 ธันวามหาราช   มอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวัน และอุปกรณ์     โครงการแอโรบิครวมพลคนรักแม่
บริเวณด้านหน้า อาคารกฤษณา รร.ราชประชาฯ 47   ต่างๆ ให้กับนักเรียน ณ โรงอาหาร รร.ราชประชาฯ     ณ หอประชมุโรงเรียน
( 4 ธ.ค. 57 )   (26 พ.ย.57)     ( 7 ส.ค. 57 )
  Dreamworld     pasathai
     
     
     
     
     
     
รองฯธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดกิจกรรม   ผอ. คณะครู ถ่ายรูปร่วมกับคณะกรรมการ     คณะครู นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 47
"วันภาษาไทยแห่งชาติ" ณ อาคารอินทนิล   นิเทศสถานศึกษา ณ ห้องประชุม     จ.เพชรบุรี ทัศนศึกษา ณ ดรีมเวิลด์
รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี   รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 เพชรบุรี     จ.ปทุมธานี
(29 ก.ค.57)   (17 ก.ค. 57 )     (5 ส.ค.57)
      ptt
     
     
     
     
     
     
นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 เดินถือป้าย   บริษัท แจนเซ่น และคณะ     บริษัท ปตท และคณะ
เนื่องในกิจกรรม "แห่เทียนพรรษา" ณ วัดห้วยทรายใต้   สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา     จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียน
ชะอำ เพชรบุรี   ณ ลานจัดกิจกรรม อ.อินทนิล     ซ่อมสนามเด็กเล่น เลี้ยงอาหารเด็ก ฯลฯ
( 9 ก.ค.57)   ( 24 ก.พ. 57 )     ( 20 ก.พ. 57 )
      wandek
     
     
     
     
     
     
ท่านนายกองเอก ดร.ดิษฐธร วัชรโรทัย   รองฯ ประชุม แรงกสิกรณ์ และคณะ     ท่านนายกองเอก ดร.ดิษฐธร วัชรโรทัย
และคณะ ตรวจเยี่ยมและดูพื้นที่เพื่อพัฒนา รร.   ประเมินโรงเรียนในฝัน ณ หอประชุม     ประธานเปิดกรวย ในพิธีพระราชทาน ผ้าขนหนู
ณ ด้านหน้าอาคารนนทรี รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จ.เพชรบุรี     และตุ๊กตา ณ อาคารอินทนิล รร.ราชประชานุเคราะห์
จ.เพชรบุรี ( 6 ก.พ. 57 )   ( 29 ม.ค. 57)     ( 11 ม.ค. 57 )
wandek   newyear57    
     
     
     
     
     
     
ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ   คณะครู บุคลากร รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗     ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลให้กับ
ณ ลานเวทีวันเด็ก ด้านข้างอาคารอินทนิล   มอบกระเข้า และกล่าวอวยพร เนื่องในวันปีใหม่     หอพักที่ชนะการเข่งขัน ในกิจกรรมกีฬา
รร. ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จ.เพชรบุรี   ด้านหน้า อาคารอินทนิล     หมู่บ้านสัมพันธ์ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน
( 11 ม.ค. 57 )   ( 7 ม.ค. 57 )     ( 14 ก.คพ.58)
wanmae       ศิษย์เก่าเลี้ยงอาหาร
     
     
     
     
     
     
ท่านผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน   ท่านพนม พงษ์ไพบูลย์และคณะ นิเทศและติดตามผล     ศิษย์เก่า และคณะ เลี้ยงอาหารนักเรียน
ร่วมเทิดพระเกียรติ ในกิจกรรม "วันแม่"   รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี     ณ โรงอาหารโรงเรียน
ณ อาคารอินทนิล รร.ราชประชานุเคราะห์ 47   ณ ห้องประชุม รร.ราชประชานุเคราะห์ 47     20 ก.พ.60
(12 ส.ค.57)   ( 11 พ.ย.57)      
คณะกรรมการประเมิน   nectec   ท่านดิษฐร
   
   
   
   
   
   
ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ
รองฯธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดอบรม   ดร.ดิสธร วัชรโรทัย ปธ.กรรมการบิรหาร มูลนิธิ
คณะกรรมการประเมินติดตามผล
ในกิจกรรม"ภัยพิบัติทางธรรมชาติ"   ราชประชานุเคราะห์ กำลังให้นโยบาย
ณ ห้องประชุม รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จ.เพชรบุรี
จัดโดยคณะจาก ทส.รช.   ณ หอประชุม โรงเรียน
( 14 ส.ค. 56 )
( 9-11 ก.ย.56 )   (12 พ.ค. 56)
คณะกรรมการสถานศึกษา
   
perdgong
   
   
   
   
คุณบุญสม ยี่สาร ปธ.คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะจาก MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ครู นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 47
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในวาระต่างๆ  
มอบวัสดุ สิ่งของ และ บริจาคทุน
  ทำพิธีเปิดกองลูกเสือ ณ สนามกีฬา
ณ ห้องประชุม ผอ.  
สำหรับนักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗
  รร.ราชประชานุเคราะห์ 47จังหวัดเพชรบุรี
(15 ก.ค. 56)  
(24 มี.ค. 56)
  ( 8 ส.ค. 57 )
 
ศปร.เกมส์ ครั้งที่ 1
 
   
   
   
   
ครู นักเรียน เข้าร่วมบวชพระและสามเณร   กิจกรรมการแข่งขันกีฬา "ศปร.เกมส์ ครั้งที่ 1    
ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดห้วยทรายใต้   ณ รร.เพชรบุรีปัญญานุกูล  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี   27 มี.ค. 60  
( 3 ธ.ค.57)      
ทำบุญวันเกิดโรงเรียน
 
 
   
   
   
   
 
 
ผู้อำนวยการ กำลังทำบุญตักบาตร   อ.วิจารณ์ สงกรานต์และคณะ อบรมการพัฒนาสื่อ   รองฯ สุมณฑา รองฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดโรงเรียน   การเรียนการสอน ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุม   จุดธูปเทียนบุชา พระรัตนตรัย เนื่องในกิจกรรม
ณ บริเวณด้านข้างอาคารอินทนิล รร.ราชประชาฯ 47   รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี   ทำบุญวันเกิดโรงเรียน ณ อาคารอินทนิล รร.ราชประชานุ
5 พ.ย.59   ( 18-20 มี.ค.58)   เคราะห์47จังหวัดเพฃรบุรี ( 5 พ.ย.57)
ยิมนาสติกจากเดนมาร์ก   12สิงหา 12สิงหา
 
 
 
 
 
 
คณะยิมนาสติก LG rejscholdet จากประเทศ   พิธีทำับุญตักบาตร เนื่องในกิจกรรม ผู้อำนวยการและคณะครู อ่านสาส์น
เดนมาร์ก จัดกิจกรรมการแสดงยิมนาสติก   วันแม่แห่งชาติ เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ให้กับนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน   ณ อาคารอินทนิล รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จ.เพชรบุรี ณ อาคารอินทนิล รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จ.เพชรบุรี
(24 ก.ค. 56)   ( 6 ส.ค. 56 ) ( 6 ส.ค. 56 )
  silpakorn
 
 
 
 
 
 
รองฯธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดงาน   คณะ นศ.จาก ม.ศิลปากร คณะการท่องเที่ยวและ รองฯ สุมณฑา รองฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กิจกรรมกีฬาดาวรุ่งจ้าวลมกรด   การโรงแรม จัดกิจกรรม ให้กับนักเรียน กำลังกล่าวเปิดงาน ในกิจกรรม "วันลอยกระทง"
ณ สนามกีฬา โรงเรียน   ณ ลานจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล ณ ลานจัดกิจกรรม รร.ราชประชานุเคราะห์ 47
(13 มิ.ย.. 56)   ( 5 ก.ย. 56 ) จ.เพชรบุรี ( 5 พ.ย.57)
  5ธันวา 5ธันวา
 
 
 
 
 
 
คุณสุขวุฒิ มาสุข และคณะ มอบทุนการศึกษา
  พิธีตักบาตร ทำบุญ ในกิจกรรม

คณะครู บุคลากร ร่วมเทอดพระเกียรติ

ให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมดี
  5 ธันวามหาราช ณ ลานกิจกรรม ในกิจกรรม 5 ธันวามหาราช ณ หอประชุม
เด็กกำพร้า ณ ลานกิจกรรม อาคารอินทนิล
  รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗
(14 ก.พ. 56)
  ( 5 ธ.ค. 56 ) ( 5 ธ.ค. 56 )
   
 
 
 
 
 
 
คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ   คุณ รชต เขียวสุทธิ และคณะ จากโรงแรม  
ณ ค่ายลูกเสือ วชิรนิเวศน์ เพชรบุรี   หัวหินมาร์ครินคอร์ส นำ ทีวี และผ้าห่ม  
จังหวัดเพชรบุรี   มามอบให้กับเด็กนักเรียน ณ อาคารอินทนิล  
( 24 ธ.ค. 57 )   ( 6 ม.ค. 57 )  
  sport
 
 
 
 
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมถ่ายรูปกับ นร.ที่ได้รับทุน   นักเรียนแข่งขัน กระโดดยาง ในกิจกรรม คุณสุขวุฒิ มาสุขและครู จัดกิจกรรม
ในกิจกรรม "วันทำดีเราเชิดชู"   กีฬาหอพักของโรงเรียน ณ สนาบาสเก็ตบอล และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
ณ ลานจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล   รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ ณ เวทีจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล
( 14 ก.พ.58)   ( 18-21 ก.พ. 57 ) ( 16 ส.ค.57)