rach47
| โครงการเด่น | | กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน|
           
      คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก         
     
       >>  ภาพกิจกรรมโรงเรียน  https://www.facebook.com/rachpracha47
 
คำขวัญ
 rachpracha61
tambun61
mutitajit61
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
องคมนตรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ผอ.วีระ แก้วกัลยา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ท่าน ผอ.คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม"มุทิตาจิต"
สู่การพัฒนาโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เพชรบุรี ในกิจกรรม"ทำบุญวันเกิดโรงเรียน" ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุุเคราะห์ 47
  6 พ.ย.61 ณ ลานจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล 28 ก.ย. 61
  5 พ.ย.61  
thongthanee61 prachum61 terdprakeat
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต คณะครู นักเรียน ทัศนศึกษาเมืองทองธานี ประชุมคณะ กก.สถานศึกษา โดย ปธ.ผอ.ศุภชัย ธาราศานิต ผอ. คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติ
  ณ ศูนย์จัดนิทรรศการ เมืองทองธานี และคณะ ณ ห้องประชุม อาคารนนทรี ในกิจกรรม 12 สิงหาราชินี
23 ส.ค. 61 22 ส.ค.61 12 ส.ค. 61
     
firepa
sport
terdprakeat
หอประชุมราชพฤกษ์
 
รายงานการเงิน
ในระบบ GFMIS
  เจ้าหน้าที่่จาก อบต. และคณะ จัดกิจกรรม อบรมไฟป่า ผอ.วีระ แก้วกัลยา กล่าวเปิดงานในกิจกรรม ผอ. คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติ
  ณ อาคารอินทนิล วันกีฬาโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน
9 ส.ค. 61 6 ส.ค. 61 26 ก.ค. 61
บทความ / งานวิจัย #2      
haetean police pasathai
เอกสารเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงซ่อมถนน อาคารเรียน
อาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2560
  คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม แห่เทียน ณ วัดช้างแทงฯ วิทยาลัการตำรวจและคณะ หลักสูตรผู้กำกับรุ่น 116 รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดงาน
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ วัดห้วยทรายใต้ จัดกิจกรรมและมอบอุปกรณ์การศึกษา กิจกรรมวันภาษาไทย ณ หอประชุม รร.
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 26 ก.ค. 61 25 ก.ค. 61 25 ก.ค. 61
     
  food61 pororsupachai kaikangwon
 
 
 
 
 
 
  ผอ.วีระ กิ่งแก้วและคณะ ตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน ผอ.ศุภชัย ธาราศานิตและคณะเยี่ยมเยียน คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยไกลกังวล
  อาหารโรงเรียน ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 และนิเทศการสอนและกิจกรรมต่างๆ จัดกิจกรรมตัดผมให้กับนักเรียน ณ อาคารอินทนิล
  17 ก.ค. 61 11 ก.ค. 61 6 ก.ค. 61
       
  wachirawut waikru61 thaibev
 
 
 
 
 
 
  คณะครู-นักเรียน ศึกษาดูงาน วชิราวุธวิทยาลัย ผอ.วีระ แก้วกัลยา กล่าวให้โอวาท เนื่องใน คณะจาก Thaibev และ คณะจาก สน.บริหารงาน
  เขตสวนดุสิน กรงเทพมหานคร กิจกรรม "วันไหว้ครู" การศึกษาพิเศษ เยี่ยมชมโรงเรียน
  28-30 มิ.ย. 61 14 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61
       
  cleanclear pororweera laka61
 
 
 
 
 
 
  ผอ.วีระ แก้วกัลยา รับมอบผลิตภัณฑ์ จาก บ.clean & clear ปธ.สถานศึกษา มอบช่อดอกไม้ให้กับ ผอ.วีระ แก้วกัลยา มล.ปริยดา ดิศกุล เลขาฯรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
  ณ หอประชุม รร.ราชประขา 47 เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผอ.รร.ราชประขา 47 และคณะ มอบ notebook และตรวจเยี่ยมโรงเรียน
  8 มิ.ย. 61 ณ หอประชุมโรงเรียน 24 พ.ค. 61
    25 พ.ค. 61  
  bicycle perdterm sport61
 
 
 
 
 
 
  มูลนิธิ มิตรมวลเด็ก นำจักรยานมามอบให้กับ นร. รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ รก.ผอ. กล่าวเปิดงาน กิจกรรม กีฬา ศปร. เกมส์ ครั้งที่ 2
  จำนวน 54 คัน ณ ลานจัดกิจกรรมของ รร. ประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมเข้าค่ายทักษะชีวิต ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียน
  23 พ.ค. 61 13-15 พ.ค. 61 16 มี.ค.61
       
  padchim61 poowa วันเด็ก
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน โดยคณะจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ รก.ผอ.กำลังกล่่าวเปิดงาน
  นักเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม.6 ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47 ในกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ"
  ณ ห้องประชุมโรงเรียน 9 มี.ค. 61 ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียน
  14 มี.ค.61   13 ม.ค.61
       
      กิจกรรมที่ผ่านมา 1 2 3
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Company Logo design
 
122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com