ประมวลภาพ คณะจากดิเอราวัณกรุ๊ป ร่วมทำกิจกรรมให้กับนักเรียน( 7 ก ย.2555 )
ขอขอบคุณ คณะจากดิเอราวัณ กรุ๊ป ทุกๆ ท่าน
โรงเรียนเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี