ประมวลภาพ คณะครู บุคลากร ทัศนศึกษา อ.เชียงคาน จ.เลย ( 15-17 ต ค.2555 )