| โครงการเด่น | | กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน|
           
      คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก         
  new รับสมัครบุคลากร เอกภาษาอังกฤษ และ เอกคณิตศาสตร์
       >>  ภาพกิจกรรมโรงเรียน  https://www.facebook.com/rachpracha47
 2-16 เม.ย.61 คลิกดูรายละเอียด
คำขวัญ
 sport61
padchim61
poowa
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
กิจกรรม กีฬา ศปร. เกมส์ ครั้งที่ 2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน โดยคณะจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี
สู่การพัฒนาโรงเรียน
ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียน นักเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม.6 ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47
16 มี.ค.61 ณ ห้องประชุมโรงเรียน 9 มี.ค. 61
  14 มี.ค.61  
     
     
 
 
วันเด็ก obrom ทำบุญ
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ รก.ผอ.กำลังกล่่าวเปิดงาน คณะวิทยากรและ จนท.จาก มสธ. และปราชญ์ชาวบ้าน พระจากวัดสามพันนาม และวัดใกล้เคียง
  ในกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" อบรม Girl's in ict 2017 ร่วมทำพิธี ในกิจกรรมวันเกิดโรงเรียน
ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียน ณ อาคารอินทนิล
13 ม.ค.61 8-10 พ.ย.60 5 พ.ย.60
loykatong
บางจาก
aerobic
หอประชุมราชพฤกษ์
 
รายงานการเงิน
ในระบบ GFMIS
  รองฯธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดงาน คณะผู้บริหารจากบางจาก จัดกิจกรรม กิจกรรม เต้นแอโรบิค เนื่องในวัน 12 สิงหา
  ในกิจกรรม "วันลอยกระทง" มอบอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47
ณ ลานจัดกิจกรรม โรงเรียน ให้กับนักเรียน ณ อาคารอินทนิล 15 ส.ค. 60
บทความ / งานวิจัย #2 3 พ.ย.60 3 พ.ย.60  
       
12singha
poowa
haetean60
เอกสารเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงซ่อมถนน อาคารเรียน
อาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2560
  คณะครูร่วมทำพิธี กิจกรรมถวายพระพร 12 สิงหา พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยคณะจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา" ณ วัดช้างแทงกระจาดู.
  ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47 ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47 และวัดห้วยทรายใต้
  11 ส.ค. 60 17 ก.ค. 60 7 ก.ค.. 60
     
  waikru60 kaytaksa perdterm
 
 
 
 
 
 
  ท่านผู้อำนวยการ กำลังกล่าว ในกิจกรรม "วันไหว้ครู. คณะครูร่วมกันจัด "กิจกรรมค่ายทักษะนักเรียนประจำ" รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ ชี้แจงระเบียบ วินัย ในวันเปิดภาคเรียน
  ณ หอประชุมโรงเรียน ณ ลานจัดกิตกรรม อาคารอินทนิล ณ ห้องประชุมโรงเรียน
  15 มิ.ย. 60 13-15 พ.ค. 60 13 พ.ค. 60
       
  jombung luesoe ศปร.เกมส์ ครั้งที่ 1
 
 
 
 
 
 
  ท่าน อ.วิจารณ์ สงกรานต์ แลคณะกล่าวรายงานเปิด คณะครู บุคลากร เข้ารับการอบรม กิจกรรมการแข่งขันกีฬา "ศปร.เกมส์ ครั้งที่ 1
  การอบรม "การพัฒนาสือ" ณ ห้องประชุมโรงเรียน กิจกรรม "ลูกเสือ" ณ ห้องประชมุโรงเรียน ณ รร.เพชรบุรีปัญญานุกูล
  9-11 พ.ค. 60 8 พ.ค. 60 27 มี.ค. 60
       
  ปัจฉิมนิเทศ ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี ศิษย์เก่าเลี้ยงอาหาร
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ" พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยคณะจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี ศิษย์เก่า และคณะ เลี้ยงอาหารนักเรียน
  ณ อาคาร นนทรี รร.ราชประชาฯ 47 ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47 ณ โรงอาหารโรงเรียน
  16 มี.ค. 60 28 ก.พ.60 20 ก.พ.60
  ทำดีเราเชิดชู ลอยกระทง  
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม "ทำดีเราเชิดชู" กิจกรรม "ลอยกระทง"  
 

ณ ลานจัดกิจกรรม รร. ราชประชาฯ 47

ณ ลานจัดกิจกรรม รร.ราชประชาฯ 47  
  14 ก.พ. 60 14 พ.ย. 59  
       
      กิจกรรมที่ผ่านมา 1 2 3
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Company Logo design
 
122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com
prawat pooborihan map data