rach47
| โครงการเด่น | | กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน|
           
      คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก         
   

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

       >>  ภาพกิจกรรมโรงเรียน  https://www.facebook.com/rachpracha47
ใบรับสมคร ป.1 , ใบสมัคร ม.1 ม.4
คำขวัญ
wandeg62 
rormortor62
poror62
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
เด็กนักเรียนร่วมกันแสดง ในกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สู่การพัฒนาโรงเรียน
ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียน รมต.กระทรวงศึกษาธิการและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
  11 ม.ค.62 11 ม.ค.62 3 ม.ค.62
     
tambun5thanwa gachad61 loykratong61
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต ท่าน ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ร่่วมทำบุญตักบาตร นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรีและคณะ เยี่ยมเยียนโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการ วีระ แก้วกัลยา กำลังมอบรางวัลกับ
  เนื่องในกิจกรรม 5 ธันวา ณ อาคารอินทนิล รร.ราชประชาฯ นร.ที่เข้าประกวดนางนพมาศ ณ เวที ด้านข้างอาคารกฤษณา
5 ธ.ค.61 28 พ.ย.61 23 พ.ย.61
     
rachpracha61
tambun61
mutitajit61
หอประชุมราชพฤกษ์
 
รายงานการเงิน
ในระบบ GFMIS
  องคมนตรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ผอ.วีระ แก้วกัลยา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ท่าน ผอ.คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม"มุทิตาจิต"
  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เพชรบุรี ในกิจกรรม"ทำบุญวันเกิดโรงเรียน" ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุุเคราะห์ 47
6 พ.ย.61 ณ ลานจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล 28 ก.ย. 61
บทความ / งานวิจัย #2   5 พ.ย.61  
thongthanee61 prachum61 terdprakeat
เอกสารเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงซ่อมถนน อาคารเรียน
อาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2560
  คณะครู นักเรียน ทัศนศึกษาเมืองทองธานี ประชุมคณะ กก.สถานศึกษา โดย ปธ.ผอ.ศุภชัย ธาราศานิต ผอ. คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติ
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์จัดนิทรรศการ เมืองทองธานี และคณะ ณ ห้องประชุม อาคารนนทรี ในกิจกรรม 12 สิงหาราชินี
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 23 ส.ค. 61 22 ส.ค.61 12 ส.ค. 61
     
pbru firepa sport terdprakeat
www.pbru.ac.th เจ้าหน้าที่่จาก อบต. และคณะ จัดกิจกรรม อบรมไฟป่า ผอ.วีระ แก้วกัลยา กล่าวเปิดงานในกิจกรรม ผอ. คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติ
  ณ อาคารอินทนิล วันกีฬาโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน
ประกวดราคา 9 ส.ค. 61 6 ส.ค. 61 26 ก.ค. 61
จ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 หน่วย      
จ้างก่อสร้างบ้านพักภารโรง 8 หน่วย haetean police pasathai
จ้างก่อสร้างห้องสัวม ชาย-หญิง 2 หลัง
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง
พัฒนาโรงเรียน จำนวน 5 รายการ
  คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม แห่เทียน ณ วัดช้างแทงฯ วิทยาลัการตำรวจและคณะ หลักสูตรผู้กำกับรุ่น 116 รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง และ วัดห้วยทรายใต้ จัดกิจกรรมและมอบอุปกรณ์การศึกษา กิจกรรมวันภาษาไทย ณ หอประชุม รร.
บ้านพักครู 8 หน่วย 26 ก.ค. 61 25 ก.ค. 61 25 ก.ค. 61
       
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง food61 pororsupachai kaikangwon
บ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
งานปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 5 รายการ
 
ประกาศเผยแพรแผนการประกวดราคาซื้อ
คุรุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ผอ.วีระ กิ่งแก้วและคณะ ตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน ผอ.ศุภชัย ธาราศานิตและคณะเยี่ยมเยียน คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยไกลกังวล
  อาหารโรงเรียน ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 และนิเทศการสอนและกิจกรรมต่างๆ จัดกิจกรรมตัดผมให้กับนักเรียน ณ อาคารอินทนิล
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 17 ก.ค. 61 11 ก.ค. 61 6 ก.ค. 61
ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)      
  wachirawut waikru61 thaibev
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถโดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราครุภัณฑ์
สำนักงานและครุภัฯฑ์โฆษณา 4 รายการ
 
  คณะครู-นักเรียน ศึกษาดูงาน วชิราวุธวิทยาลัย ผอ.วีระ แก้วกัลยา กล่าวให้โอวาท เนื่องใน คณะจาก Thaibev และ คณะจาก สน.บริหารงาน
  เขตสวนดุสิน กรงเทพมหานคร กิจกรรม "วันไหว้ครู" การศึกษาพิเศษ เยี่ยมชมโรงเรียน
  28-30 มิ.ย. 61 14 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61
       
  cleanclear pororweera laka61
 
 
 
 
 
 
  ผอ.วีระ แก้วกัลยา รับมอบผลิตภัณฑ์ จาก บ.clean & clear ปธ.สถานศึกษา มอบช่อดอกไม้ให้กับ ผอ.วีระ แก้วกัลยา มล.ปริยดา ดิศกุล เลขาฯรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
  ณ หอประชุม รร.ราชประขา 47 เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผอ.รร.ราชประขา 47 และคณะ มอบ notebook และตรวจเยี่ยมโรงเรียน
  8 มิ.ย. 61 ณ หอประชุมโรงเรียน 24 พ.ค. 61
    25 พ.ค. 61  
       
      กิจกรรมที่ผ่านมา 1 2 3
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Company Logo design
 
122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com