rach47
| โครงการเด่น | | กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน|
           
      คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก         
     
       >>  ภาพกิจกรรมโรงเรียน  https://www.facebook.com/rachpracha47
 
คำขวัญ
 terdprakeat
firepa
sport
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
ผอ. คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติ เจ้าหน้าที่่จาก อบต. และคณะ จัดกิจกรรม อบรมไฟป่า ผอ.วีระ แก้วกัลยา กล่าวเปิดงานในกิจกรรม
สู่การพัฒนาโรงเรียน
ในกิจกรรม 12 สิงหาราชินี ณ อาคารอินทนิล วันกีฬาโรงเรียน
  12 ส.ค. 61 9 ส.ค. 61 6 ส.ค. 61
     
terdprakeat haetean police
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต ผอ. คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติ คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม แห่เทียน ณ วัดช้างแทงฯ วิทยาลัการตำรวจและคณะ หลักสูตรผู้กำกับรุ่น 116
  ณ หอประชุมโรงเรียน และ วัดห้วยทรายใต้ จัดกิจกรรมและมอบอุปกรณ์การศึกษา
26 ก.ค. 61 26 ก.ค. 61 25 ก.ค. 61
     
pasathai
food61
pororsupachai
หอประชุมราชพฤกษ์
 
รายงานการเงิน
ในระบบ GFMIS
  รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดงาน ผอ.วีระ กิ่งแก้วและคณะ ตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน ผอ.ศุภชัย ธาราศานิตและคณะเยี่ยมเยียน
  กิจกรรมวันภาษาไทย ณ หอประชุม รร. อาหารโรงเรียน ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 และนิเทศการสอนและกิจกรรมต่างๆ
25 ก.ค. 61 17 ก.ค. 61 11 ก.ค. 61
บทความ / งานวิจัย #2      
kaikangwon wachirawut waikru61
เอกสารเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงซ่อมถนน อาคารเรียน
อาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2560
  คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยไกลกังวล คณะครู-นักเรียน ศึกษาดูงาน วชิราวุธวิทยาลัย ผอ.วีระ แก้วกัลยา กล่าวให้โอวาท เนื่องใน
  จัดกิจกรรมตัดผมให้กับนักเรียน ณ อาคารอินทนิล เขตสวนดุสิน กรงเทพมหานคร กิจกรรม "วันไหว้ครู"
  6 ก.ค. 61 28-30 มิ.ย. 61 14 มิ.ย. 61
     
  thaibev cleanclear pororweera
 
 
 
 
 
 
  คณะจาก Thaibev และ คณะจาก สน.บริหารงาน ผอ.วีระ แก้วกัลยา รับมอบผลิตภัณฑ์ จาก บ.clean & clear ปธ.สถานศึกษา มอบช่อดอกไม้ให้กับ ผอ.วีระ แก้วกัลยา
  การศึกษาพิเศษ เยี่ยมชมโรงเรียน ณ หอประชุม รร.ราชประขา 47 เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผอ.รร.ราชประขา 47
  8 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61 ณ หอประชุมโรงเรียน
      25 พ.ค. 61
  laka61 bicycle perdterm
 
 
 
 
 
 
  มล.ปริยดา ดิศกุล เลขาฯรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิ มิตรมวลเด็ก นำจักรยานมามอบให้กับ นร. รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ รก.ผอ. กล่าวเปิดงาน
  และคณะ มอบ notebook และตรวจเยี่ยมโรงเรียน จำนวน 54 คัน ณ ลานจัดกิจกรรมของ รร. ประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมเข้าค่ายทักษะชีวิต
  24 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61 13-15 พ.ค. 61
       
  sport61 padchim61 poowa
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม กีฬา ศปร. เกมส์ ครั้งที่ 2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน โดยคณะจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี
  ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียน นักเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม.6 ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47
  16 มี.ค.61 ณ ห้องประชุมโรงเรียน 9 มี.ค. 61
    14 มี.ค.61  
  วันเด็ก obrom ทำบุญ
 
 
 
 
 
 
  รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ รก.ผอ.กำลังกล่่าวเปิดงาน คณะวิทยากรและ จนท.จาก มสธ. และปราชญ์ชาวบ้าน พระจากวัดสามพันนาม และวัดใกล้เคียง
  ในกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" อบรม Girl's in ict 2017 ร่วมทำพิธี ในกิจกรรมวันเกิดโรงเรียน
  ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียน ณ อาคารอินทนิล
  13 ม.ค.61 8-10 พ.ย.60 5 พ.ย.60
  loykatong บางจาก aerobic
 
 
 
 
 
 
  รองฯธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดงาน คณะผู้บริหารจากบางจาก จัดกิจกรรม กิจกรรม เต้นแอโรบิค เนื่องในวัน 12 สิงหา
  ในกิจกรรม "วันลอยกระทง" มอบอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47
  ณ ลานจัดกิจกรรม โรงเรียน ให้กับนักเรียน ณ อาคารอินทนิล 15 ส.ค. 60
  3 พ.ย.60 3 พ.ย.60  
       
      กิจกรรมที่ผ่านมา 1 2 3
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Company Logo design
 
122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com