rach47
| โครงการเด่น | | กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน|
           
      คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก         
    รับสมัครพนักงานราชการเอกนาฏศิลป์
       >>  ภาพกิจกรรมโรงเรียน  https://www.facebook.com/rachpracha47
คลิกดูรายละเอียด(4 ธ.ค.61)
คำขวัญ
 tambun5thanwa
gachad61
loykratong61
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
ท่าน ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ร่่วมทำบุญตักบาตร นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรีและคณะ เยี่ยมเยียนโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการ วีระ แก้วกัลยา กำลังมอบรางวัลกับ
สู่การพัฒนาโรงเรียน
เนื่องในกิจกรรม 5 ธันวา ณ อาคารอินทนิล รร.ราชประชาฯ นร.ที่เข้าประกวดนางนพมาศ ณ เวที ด้านข้างอาคารกฤษณา
  5 ธ.ค.61 28 พ.ย.61 23 พ.ย.61
     
rachpracha61 tambun61 mutitajit61
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต องคมนตรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ผอ.วีระ แก้วกัลยา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ท่าน ผอ.คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม"มุทิตาจิต"
  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เพชรบุรี ในกิจกรรม"ทำบุญวันเกิดโรงเรียน" ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุุเคราะห์ 47
6 พ.ย.61 ณ ลานจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล 28 ก.ย. 61
  5 พ.ย.61  
thongthanee61
prachum61
terdprakeat
หอประชุมราชพฤกษ์
 
รายงานการเงิน
ในระบบ GFMIS
  คณะครู นักเรียน ทัศนศึกษาเมืองทองธานี ประชุมคณะ กก.สถานศึกษา โดย ปธ.ผอ.ศุภชัย ธาราศานิต ผอ. คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติ
  ณ ศูนย์จัดนิทรรศการ เมืองทองธานี และคณะ ณ ห้องประชุม อาคารนนทรี ในกิจกรรม 12 สิงหาราชินี
23 ส.ค. 61 22 ส.ค.61 12 ส.ค. 61
บทความ / งานวิจัย #2      
firepa sport terdprakeat
เอกสารเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงซ่อมถนน อาคารเรียน
อาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2560
  เจ้าหน้าที่่จาก อบต. และคณะ จัดกิจกรรม อบรมไฟป่า ผอ.วีระ แก้วกัลยา กล่าวเปิดงานในกิจกรรม ผอ. คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติ
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อาคารอินทนิล วันกีฬาโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 9 ส.ค. 61 6 ส.ค. 61 26 ก.ค. 61
     
pbru haetean police pasathai
www.pbru.ac.th คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม แห่เทียน ณ วัดช้างแทงฯ วิทยาลัการตำรวจและคณะ หลักสูตรผู้กำกับรุ่น 116 รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดงาน
  และ วัดห้วยทรายใต้ จัดกิจกรรมและมอบอุปกรณ์การศึกษา กิจกรรมวันภาษาไทย ณ หอประชุม รร.
ประกวดราคา 26 ก.ค. 61 25 ก.ค. 61 25 ก.ค. 61
จ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 หน่วย      
จ้างก่อสร้างบ้านพักภารโรง 8 หน่วย food61 pororsupachai kaikangwon
จ้างก่อสร้างห้องสัวม ชาย-หญิง 2 หลัง
 
 
 
 
 
  ผอ.วีระ กิ่งแก้วและคณะ ตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน ผอ.ศุภชัย ธาราศานิตและคณะเยี่ยมเยียน คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยไกลกังวล
  อาหารโรงเรียน ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 และนิเทศการสอนและกิจกรรมต่างๆ จัดกิจกรรมตัดผมให้กับนักเรียน ณ อาคารอินทนิล
  17 ก.ค. 61 11 ก.ค. 61 6 ก.ค. 61
       
  wachirawut waikru61 thaibev
 
 
 
 
 
 
  คณะครู-นักเรียน ศึกษาดูงาน วชิราวุธวิทยาลัย ผอ.วีระ แก้วกัลยา กล่าวให้โอวาท เนื่องใน คณะจาก Thaibev และ คณะจาก สน.บริหารงาน
  เขตสวนดุสิน กรงเทพมหานคร กิจกรรม "วันไหว้ครู" การศึกษาพิเศษ เยี่ยมชมโรงเรียน
  28-30 มิ.ย. 61 14 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61
       
  cleanclear pororweera laka61
 
 
 
 
 
 
  ผอ.วีระ แก้วกัลยา รับมอบผลิตภัณฑ์ จาก บ.clean & clear ปธ.สถานศึกษา มอบช่อดอกไม้ให้กับ ผอ.วีระ แก้วกัลยา มล.ปริยดา ดิศกุล เลขาฯรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
  ณ หอประชุม รร.ราชประขา 47 เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผอ.รร.ราชประขา 47 และคณะ มอบ notebook และตรวจเยี่ยมโรงเรียน
  8 มิ.ย. 61 ณ หอประชุมโรงเรียน 24 พ.ค. 61
    25 พ.ค. 61  
  bicycle perdterm sport61
 
 
 
 
 
 
  มูลนิธิ มิตรมวลเด็ก นำจักรยานมามอบให้กับ นร. รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ รก.ผอ. กล่าวเปิดงาน กิจกรรม กีฬา ศปร. เกมส์ ครั้งที่ 2
  จำนวน 54 คัน ณ ลานจัดกิจกรรมของ รร. ประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมเข้าค่ายทักษะชีวิต ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียน
  23 พ.ค. 61 13-15 พ.ค. 61 16 มี.ค.61
       
       
      กิจกรรมที่ผ่านมา 1 2 3
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Company Logo design
 
122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com