| โครงการเด่น | | กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน|
           
      คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก         
     
       >>  ภาพกิจกรรมโรงเรียน  https://www.facebook.com/rachpracha47
คำขวัญ
 วันเด็ก
obrom
ทำบุญ
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ รก.ผอ.กำลังกล่่าวเปิดงาน คณะวิทยากรและ จนท.จาก มสธ. และปราชญ์ชาวบ้าน พระจากวัดสามพันนาม และวัดใกล้เคียง
สู่การพัฒนาโรงเรียน
ในกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" อบรม Girl's in ict 2017 ร่วมทำพิธี ในกิจกรรมวันเกิดโรงเรียน
ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียน ณ อาคารอินทนิล
13 ม.ค.61 8-10 พ.ย.60 5 พ.ย.60
     
 
 
loykatong บางจาก aerobic
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต รองฯธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดงาน คณะผู้บริหารจากบางจาก จัดกิจกรรม กิจกรรม เต้นแอโรบิค เนื่องในวัน 12 สิงหา
  ในกิจกรรม "วันลอยกระทง" มอบอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47
ณ ลานจัดกิจกรรม โรงเรียน ให้กับนักเรียน ณ อาคารอินทนิล 15 ส.ค. 60
3 พ.ย.60 3 พ.ย.60  
12singha
poowa
haetean60
หอประชุมราชพฤกษ์
 
รายงานการเงิน
ในระบบ GFMIS
  คณะครูร่วมทำพิธี กิจกรรมถวายพระพร 12 สิงหา พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยคณะจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา" ณ วัดช้างแทงกระจาดู.
  ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47 ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47 และวัดห้วยทรายใต้
11 ส.ค. 60 17 ก.ค. 60 7 ก.ค.. 60
บทความ / งานวิจัย #2      
       
waikru60
kaytaksa
perdterm
เอกสารเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงซ่อมถนน อาคารเรียน
อาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2560
  ท่านผู้อำนวยการ กำลังกล่าว ในกิจกรรม "วันไหว้ครู. คณะครูร่วมกันจัด "กิจกรรมค่ายทักษะนักเรียนประจำ" รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ ชี้แจงระเบียบ วินัย ในวันเปิดภาคเรียน
  ณ หอประชุมโรงเรียน ณ ลานจัดกิตกรรม อาคารอินทนิล ณ ห้องประชุมโรงเรียน
  15 มิ.ย. 60 13-15 พ.ค. 60 13 พ.ค. 60
     
  jombung luesoe ศปร.เกมส์ ครั้งที่ 1
 
 
 
 
 
 
  ท่าน อ.วิจารณ์ สงกรานต์ แลคณะกล่าวรายงานเปิด คณะครู บุคลากร เข้ารับการอบรม กิจกรรมการแข่งขันกีฬา "ศปร.เกมส์ ครั้งที่ 1
  การอบรม "การพัฒนาสือ" ณ ห้องประชุมโรงเรียน กิจกรรม "ลูกเสือ" ณ ห้องประชมุโรงเรียน ณ รร.เพชรบุรีปัญญานุกูล
  9-11 พ.ค. 60 8 พ.ค. 60 27 มี.ค. 60
       
  ปัจฉิมนิเทศ ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี ศิษย์เก่าเลี้ยงอาหาร
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ" พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยคณะจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี ศิษย์เก่า และคณะ เลี้ยงอาหารนักเรียน
  ณ อาคาร นนทรี รร.ราชประชาฯ 47 ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47 ณ โรงอาหารโรงเรียน
  16 มี.ค. 60 28 ก.พ.60 20 ก.พ.60
       
  ทำดีเราเชิดชู ลอยกระทง  
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม "ทำดีเราเชิดชู" กิจกรรม "ลอยกระทง"  
 

ณ ลานจัดกิจกรรม รร. ราชประชาฯ 47

ณ ลานจัดกิจกรรม รร.ราชประชาฯ 47  
  14 ก.พ. 60 14 พ.ย. 59  
       
      กิจกรรมที่ผ่านมา 1 2 3
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Company Logo design
 
122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com
prawat pooborihan map data