rach47
| โครงการเด่น | | กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน|
           
      คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก         
    **ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก**
       >>  ภาพกิจกรรมโรงเรียน  https://www.facebook.com/rachpracha47
เป็นพนักงานราชการ (11 ต.ค.61)
คำขวัญ
 mutitajit61
thongthanee61
prachum61
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
ท่าน ผอ.คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม"มุทิตาจิต" คณะครู นักเรียน ทัศนศึกษาเมืองทองธานี ประชุมคณะ กก.สถานศึกษา โดย ปธ.ผอ.ศุภชัย ธาราศานิต
สู่การพัฒนาโรงเรียน
ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุุเคราะห์ 47 ณ ศูนย์จัดนิทรรศการ เมืองทองธานี และคณะ ณ ห้องประชุม อาคารนนทรี
  28 ก.ย. 61 23 ส.ค. 61 22 ส.ค.61
     
terdprakeat firepa sport
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต ผอ. คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติ เจ้าหน้าที่่จาก อบต. และคณะ จัดกิจกรรม อบรมไฟป่า ผอ.วีระ แก้วกัลยา กล่าวเปิดงานในกิจกรรม
  ในกิจกรรม 12 สิงหาราชินี ณ อาคารอินทนิล วันกีฬาโรงเรียน
12 ส.ค. 61 9 ส.ค. 61 6 ส.ค. 61
     
terdprakeat
haetean
police
หอประชุมราชพฤกษ์
 
รายงานการเงิน
ในระบบ GFMIS
  ผอ. คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติ คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม แห่เทียน ณ วัดช้างแทงฯ วิทยาลัการตำรวจและคณะ หลักสูตรผู้กำกับรุ่น 116
  ณ หอประชุมโรงเรียน และ วัดห้วยทรายใต้ จัดกิจกรรมและมอบอุปกรณ์การศึกษา
26 ก.ค. 61 26 ก.ค. 61 25 ก.ค. 61
บทความ / งานวิจัย #2      
pasathai food61 pororsupachai
เอกสารเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงซ่อมถนน อาคารเรียน
อาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2560
  รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดงาน ผอ.วีระ กิ่งแก้วและคณะ ตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน ผอ.ศุภชัย ธาราศานิตและคณะเยี่ยมเยียน
  กิจกรรมวันภาษาไทย ณ หอประชุม รร. อาหารโรงเรียน ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 และนิเทศการสอนและกิจกรรมต่างๆ
  25 ก.ค. 61 17 ก.ค. 61 11 ก.ค. 61
     
  kaikangwon wachirawut waikru61
 
 
 
 
 
 
  คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยไกลกังวล คณะครู-นักเรียน ศึกษาดูงาน วชิราวุธวิทยาลัย ผอ.วีระ แก้วกัลยา กล่าวให้โอวาท เนื่องใน
  จัดกิจกรรมตัดผมให้กับนักเรียน ณ อาคารอินทนิล เขตสวนดุสิน กรงเทพมหานคร กิจกรรม "วันไหว้ครู"
  6 ก.ค. 61 28-30 มิ.ย. 61 14 มิ.ย. 61
       
  thaibev cleanclear pororweera
 
 
 
 
 
 
  คณะจาก Thaibev และ คณะจาก สน.บริหารงาน ผอ.วีระ แก้วกัลยา รับมอบผลิตภัณฑ์ จาก บ.clean & clear ปธ.สถานศึกษา มอบช่อดอกไม้ให้กับ ผอ.วีระ แก้วกัลยา
  การศึกษาพิเศษ เยี่ยมชมโรงเรียน ณ หอประชุม รร.ราชประขา 47 เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผอ.รร.ราชประขา 47
  8 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61 ณ หอประชุมโรงเรียน
      25 พ.ค. 61
  laka61 bicycle perdterm
 
 
 
 
 
 
  มล.ปริยดา ดิศกุล เลขาฯรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิ มิตรมวลเด็ก นำจักรยานมามอบให้กับ นร. รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ รก.ผอ. กล่าวเปิดงาน
  และคณะ มอบ notebook และตรวจเยี่ยมโรงเรียน จำนวน 54 คัน ณ ลานจัดกิจกรรมของ รร. ประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมเข้าค่ายทักษะชีวิต
  24 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61 13-15 พ.ค. 61
       
  sport61 padchim61 poowa
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม กีฬา ศปร. เกมส์ ครั้งที่ 2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน โดยคณะจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี
  ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียน นักเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม.6 ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47
  16 มี.ค.61 ณ ห้องประชุมโรงเรียน 9 มี.ค. 61
    14 มี.ค.61  
  วันเด็ก obrom ทำบุญ
 
 
 
 
 
 
  รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ รก.ผอ.กำลังกล่่าวเปิดงาน คณะวิทยากรและ จนท.จาก มสธ. และปราชญ์ชาวบ้าน พระจากวัดสามพันนาม และวัดใกล้เคียง
  ในกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" อบรม Girl's in ict 2017 ร่วมทำพิธี ในกิจกรรมวันเกิดโรงเรียน
  ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียน ณ อาคารอินทนิล
  13 ม.ค.61 8-10 พ.ย.60 5 พ.ย.60
       
      กิจกรรมที่ผ่านมา 1 2 3
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Company Logo design
 
122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com