| โครงการเด่น | | กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน|
           
      คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก         
     
       >>  ภาพกิจกรรมโรงเรียน  https://www.facebook.com/rachpracha47
 
คำขวัญ
 bicycle
perdterm
sport61
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
มูลนิธิ มิตรมวลเด็ก นำจักรยานมามอบให้กับ นร. รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ รก.ผอ. กล่าวเปิดงาน กิจกรรม กีฬา ศปร. เกมส์ ครั้งที่ 2
สู่การพัฒนาโรงเรียน
จำนวน 54 คัน ณ ลานจัดกิจกรรมของ รร. ประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมเข้าค่ายทักษะชีวิต ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียน
23 พ.ค. 61 13-15 พ.ค. 61 16 มี.ค.61
     
     
     
 
 
padchim61 poowa วันเด็ก
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน โดยคณะจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ รก.ผอ.กำลังกล่่าวเปิดงาน
  นักเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม.6 ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47 ในกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ"
ณ ห้องประชุมโรงเรียน 9 มี.ค. 61 ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียน
14 มี.ค.61   13 ม.ค.61
obrom
ทำบุญ
loykatong
หอประชุมราชพฤกษ์
 
รายงานการเงิน
ในระบบ GFMIS
  คณะวิทยากรและ จนท.จาก มสธ. และปราชญ์ชาวบ้าน พระจากวัดสามพันนาม และวัดใกล้เคียง รองฯธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดงาน
  อบรม Girl's in ict 2017 ร่วมทำพิธี ในกิจกรรมวันเกิดโรงเรียน ในกิจกรรม "วันลอยกระทง"
ณ ห้องประชุมโรงเรียน ณ อาคารอินทนิล ณ ลานจัดกิจกรรม โรงเรียน
บทความ / งานวิจัย #2 8-10 พ.ย.60 5 พ.ย.60 3 พ.ย.60
       
บางจาก
aerobic
12singha
เอกสารเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงซ่อมถนน อาคารเรียน
อาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2560
  คณะผู้บริหารจากบางจาก จัดกิจกรรม กิจกรรม เต้นแอโรบิค เนื่องในวัน 12 สิงหา คณะครูร่วมทำพิธี กิจกรรมถวายพระพร 12 สิงหา
  มอบอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47 ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47
  ให้กับนักเรียน ณ อาคารอินทนิล 15 ส.ค. 60 11 ส.ค. 60
3 พ.ย.60    
  poowa haetean60 waikru60
 
 
 
 
 
 
  พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยคณะจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา" ณ วัดช้างแทงกระจาดู. ท่านผู้อำนวยการ กำลังกล่าว ในกิจกรรม "วันไหว้ครู.
  ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47 และวัดห้วยทรายใต้ ณ หอประชุมโรงเรียน
  17 ก.ค. 60 7 ก.ค.. 60 15 มิ.ย. 60
       
  kaytaksa perdterm jombung
 
 
 
 
 
 
  คณะครูร่วมกันจัด "กิจกรรมค่ายทักษะนักเรียนประจำ" รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ ชี้แจงระเบียบ วินัย ในวันเปิดภาคเรียน ท่าน อ.วิจารณ์ สงกรานต์ แลคณะกล่าวรายงานเปิด
  ณ ลานจัดกิตกรรม อาคารอินทนิล ณ ห้องประชุมโรงเรียน การอบรม "การพัฒนาสือ" ณ ห้องประชุมโรงเรียน
  13-15 พ.ค. 60 13 พ.ค. 60 9-11 พ.ค. 60
       
  luesoe ศปร.เกมส์ ครั้งที่ 1 ปัจฉิมนิเทศ
 
 
 
 
 
 
  คณะครู บุคลากร เข้ารับการอบรม กิจกรรมการแข่งขันกีฬา "ศปร.เกมส์ ครั้งที่ 1 กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ"
  กิจกรรม "ลูกเสือ" ณ ห้องประชมุโรงเรียน ณ รร.เพชรบุรีปัญญานุกูล ณ อาคาร นนทรี รร.ราชประชาฯ 47
  8 พ.ค. 60 27 มี.ค. 60 16 มี.ค. 60
  ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี ศิษย์เก่าเลี้ยงอาหาร ทำดีเราเชิดชู
 
 
 
 
 
 
  พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยคณะจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี ศิษย์เก่า และคณะ เลี้ยงอาหารนักเรียน กิจกรรม "ทำดีเราเชิดชู"
  ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47 ณ โรงอาหารโรงเรียน

ณ ลานจัดกิจกรรม รร. ราชประชาฯ 47

  28 ก.พ.60 20 ก.พ.60 14 ก.พ. 60
  ลอยกระทง    
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม "ลอยกระทง"    
  ณ ลานจัดกิจกรรม รร.ราชประชาฯ 47    
  14 พ.ย. 59    
       
       
      กิจกรรมที่ผ่านมา 1 2 3
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Company Logo design
 
122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com
prawat pooborihan map data